Serwer wirtualny: definicja oraz zalety i wady VPS

Post

Serwer wirtualny: definicja oraz zalety i wady VPS

Aby zaoszczędzić koszty i zasoby w infrastrukturze, wiele firm korzysta z tak zwanych serwerów wirtualnych (w skrócie vServers). Jest to generowana przez oprogramowanie kopia maszyny serwerowej, która ma taką samą funkcjonalność jak serwer dedykowany. Oprócz tworzenia kopii zapasowych vServer umożliwia również uruchamianie aplikacji w systemach operacyjnych, dla których nie są one przeznaczone. W tym poście dowiesz się, jak działa serwer wirtualny oraz zalety i wady technologii.

Co to jest serwer wirtualny?

Wirtualny serwer prywatny (VPS) to maszyna wirtualna używana jako serwer.

Gdzie jest używany VPS?

Serwery wirtualne są często spotykane w połączeniu z cienkimi klientami, w hostingu oraz jako usługi w chmurze.

Jakie są zalety wirtualnych serwerów prywatnych?

VPS ma wiele zalet. Jedną z największych zalet jest możliwość uruchamiania wielu różnych systemów operacyjnych na tym samym sprzęcie fizycznym.

zawartość

1. Definicja: Co to jest serwer wirtualny?

2. Gdzie są używane serwery wirtualne?

3. Zalety i wady serwerów wirtualnych w skrócie 3.1. Zalety VPS 3.3. Wady Virtual Server Podobne artykuły:

3.1. Zalety VPS

3.3. Wady serwerów wirtualnych

Podobne artykuły:

1. Definicja: Co to jest serwer wirtualny?

Z definicji maszyna wirtualna zapewnia własny (wirtualny) sprzęt.

Wirtualny serwer prywatny (VPS) to maszyna wirtualna używana jako serwer. Jest to plik obrazu, w którym reprodukowana jest architektura rzeczywistego lub hipotetycznego systemu.

Maszyna wirtualna zapewnia własny (wirtualny) sprzęt (w tym procesor, pamięć RAM, dysk twardy, Ethernet) i jest oddzielona od reszty systemu. Oznacza to, że działające w nim oprogramowanie nie może manipulować rzeczywistym komputerem.

Infrastruktura zazwyczaj składa się z wysokowydajnego serwera fizycznego, na którym działają maszyny wirtualne. Wyposażony jest w oprogramowanie zarządzające tzw. „hypervisor” (także: „Virtual Machine Manager”, VMM), które odpowiada za dystrybucję zasobów.

Podstawowe rozróżnienie obejmuje trzy rodzaje wizualizacji serwera:

Dzięki pełnej wirtualizacji poszczególne serwery VPS pozostają całkowicie niezależne od siebie.

Natomiast serwery gościnne znają się w tak zwanym systemie parawirtualizacji

W przypadku wirtualizacji na poziomie systemu operacyjnego nie ma hipernadzorcy, ale funkcja jest częścią systemu operacyjnego hosta. Wadą tej metody jest jednak to, że ten sam system operacyjny musi działać na wszystkich systemach-gościach.

2. Gdzie są używane serwery wirtualne?

Cienkie klienty to typowy obszar zastosowań serwerów wirtualnych.

Istnieje wiele obszarów zastosowań VPS. W firmach często spotyka się je w połączeniu z „cienkimi klientami”, w których kilka wirtualnych pulpitów jest scentralizowanych na rzeczywistym serwerze. Pracownik ma dostęp do swoich danych z dowolnego miejsca, ponieważ loguje się przez klienta, ale pracę wykonuje sam bezpośrednio na serwerze.

VPS można również znaleźć w hostingu internetowym: W przypadku hostingu serwerów wirtualnych dostawca zapewnia usługi serwerowe dla aplikacji i usług, które nie są przypisane do żadnego konkretnego sprzętu. Serwer wirtualny zachowuje się jak konwencjonalny serwer, ale jest obsługiwany razem z innymi maszynami wirtualnymi na wspólnej platformie. W ten sposób kilku klientów współdzieli „prawdziwy” komputer.

Innym typowym wariantem serwerów wirtualnych są usługi chmurowe (np. Google Cloud czy Amazon Web Services). Dostawca obsługuje (wirtualną) infrastrukturę IT, którą klienci wynajmują w celu outsourcingu swoich usług lub baz danych. Musi również zapewnić, że poszczególni dostawcy usług VSP nie mogą (lub nie mogą) komunikować się ze sobą i że dane są w ten sposób chronione przed nieuprawnionym dostępem.

Dobrze wiedzieć: W Internecie jest również kilku dostawców, którzy zapewniają bezpłatny VPS. Z tymi jednak prawie zawsze musisz zaakceptować ograniczenia w konfiguracji i wyborze systemu operacyjnego. Ale nadal są wystarczające do prywatnego projektu internetowego.

3. Zalety i wady serwerów wirtualnych w skrócie

3.1. Zalety VPS

W razie potrzeby możesz po prostu przekazać centralną administrację serwera wirtualnego swojemu dostawcy chmury.

Korzystanie z wirtualnego serwera opłaca się na wiele sposobów. Oprócz możliwości uruchamiania kilku (różnych) systemów operacyjnych w jednym systemie, zyskujesz szereg innych zalet:

Szybka dostępność: Nie musisz zamawiać sprzętu ani planować budżetów na maszynę wirtualną, ponieważ można ją utworzyć na istniejącej infrastrukturze za pomocą zaledwie kilku kliknięć myszą. Jeśli używasz również systemu operacyjnego, takiego jak Microsoft Server 2012, nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.

Scentralizowane zarządzanie i kontrola: całym systemem można zarządzać za pomocą jednego programu do zarządzania, który zazwyczaj jest dostarczany bezpośrednio przez producenta. Utrzymanie i aktualizacje są przeprowadzane centralnie i grupowane przez administratora lub, w razie potrzeby, mogą być również zlecone dostawcy chmury. W ten sposób oszczędzasz nie tylko koszty, ale także czas.

Oszczędność zasobów: Za pomocą wirtualizacji sprzęt (procesor, pamięć RAM i pamięć) można wykorzystywać lepiej, a przede wszystkim bardziej konsekwentnie. Nowoczesne procesory są mniej niż 5% zajęte podczas normalnej pracy i często wykorzystują swój pełny potencjał dopiero w szczytowych momentach serwera. Fakt ten kosztuje Cię dużo energii elektrycznej i masz zasoby, których w zasadzie nie potrzebujesz wcale.

3.2. Mniejsze koszty, większa elastyczność

Korzystając z serwerów wirtualnych, nie tylko oszczędzasz na kosztach zakupu, ale jednocześnie zmniejszasz zużycie energii.

Efektywność kosztowa: zamiast kupować kilka serwerów fizycznych, do wirtualizacji potrzebny jest tylko jeden. Zmniejsza to nie tylko koszty akwizycji, ale także automatycznie zmniejsza bieżące wydatki i zużycie energii elektrycznej.

Elastyczność: VPS można dowolnie dostosować do własnych potrzeb. Oprócz możliwości rozbudowy opartej na potrzebach (np. w przypadku rozbudowy firmy) możliwa jest również odwrotna sytuacja: jeśli istniejące zasoby nie są już potrzebne, możesz ponownie obniżyć poziom przy stosunkowo niewielkim wysiłku.

Odzyskiwanie po awarii: VPS może również zdobywać punkty w przypadku awarii sprzętu. Serwer wirtualny można przywrócić szybciej, nawet na innym sprzęcie, jeśli to konieczne. Możesz nawet przenosić się podczas trwających operacji i tworzyć kopie zapasowe wszystkich maszyn wirtualnych na poziomie hosta razem.

3.3. Wady serwerów wirtualnych

Jeśli istnieje wiele równoległych dostępów przez instancje, w systemie hosta mogą powstać wąskie gardła.

Widzimy, że istnieje wiele powodów przemawiających za korzystaniem z VPS. Jednak technologia ta ma również pewne istotne wady, których oczywiście nie chcemy ignorować w tym artykule.

Zależność od systemu hosta: jeśli system hosta musi zostać ponownie uruchomiony, na przykład z powodu aktualizacji lub wymiany sprzętu, dotyczy to również wszystkich maszyn wirtualnych na nim. Te również muszą zostać ponownie uruchomione później, co ponownie wydłuża czas przestoju. Ponadto liczba maszyn wirtualnych ma również bezpośredni wpływ na czas ponownego uruchomienia hosta.

Spadki wydajności: sam hiperwizor systemu hosta wymaga zasobów, co oznacza, że ​​wydajność spada, a system gościa działa wolniej niż na porównywalnym „prawdziwym” sprzęcie. Jeśli kilka instancji jednocześnie próbuje uzyskać dostęp do tych samych zasobów (np. sieci, pamięci masowej itp.), w tym momencie mogą tworzyć się wąskie gardła, które spowalniają cały system.

Problemy z bezpieczeństwem: Wiele instancji na serwerze oznacza, że ​​w przypadku ataku (np. poprzez mechanizmy wirtualizacji) zaangażowane mogą być również wszystkie działające na nim maszyny wirtualne. Z tego powodu VPS stawia również zupełnie nowe wymagania wspólnym koncepcjom bezpieczeństwa.

Dobrze wiedzieć: Zwykle serwery wirtualne współdzielą również adres domeny systemu hosta. Jeśli serwer jest blokowany przez wyszukiwarki, na przykład z powodu spamu, dotyczy to również wszystkich innych użytkowników lub maszyn wirtualnych.

To, czym jest VPS, zostało ponownie podsumowane w następującym filmie:

56 ocen

Podobne artykuły:

Mówiąc najprościej: co to jest serwer root?

Własny serwer: najlepszy i najtańszy...

Krótko mówiąc: co to jest serwer dedykowany

Pentesty infrastruktury: przegląd

Krótko mówiąc: co to jest serwer proxy?

Reverse proxy: wyjaśnienie i obszary zastosowania

Active Directory: Usługa katalogowa systemu Windows ...

Resolwer DNS: z adresu IP do strony internetowej

Cienki klient: zalety, wady i alternatywy dla ...

Serwer plików: definicja i podstawy

Tags
Author
Karolina Kanas

Leave a Reply